TransportAuto Józefów Wojciech Pauk, u nas, Wasze towary będą zawsze dostarczane z zachowaniem i na czas!

Nasza firma oferuje rozwiązania z zakresu transportu neutralnych towarów dla lientów z Europy od 2001 roku. Dla nas najważniejsze jest to, o czym mówią nasi klienci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi klienci byli zadowoleni.

Od 2001 roku tworzymy baze stałych klientów Wykonujemy transporty dla największych firm w branży. Nie otrzymaliśmy żadnych skarg ani reklamacji. Zawsze staramy się zapewnić kompleksową obsługę, a także rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić podczas transportu.

Doświadczeni kierowcy
Zatrudniamy doświadczonych kierowców, którzy poradzą sobie w każdej sytuacji. Znają niemiecki, francuski i angielski. Oni jeżdżą dla nas od wielu lat. Opieramy się na doświadczeniu i jesteśmy rzetelną firmą.

Samochody ciężarowe
Transportujemy towary samochodem DMC 3.5T i DMC7.5T. Ciężarówki są serwisowane i dobrze utrzymane. Posiadamy również własny warsztat, w której zatrudniamy doświadczonych mechaników, poniewaz dbamy o to, aby nasze ciężarówki były niezawodne na drodze. Nasi kierowcy są szkoleni w licencjonowanych ośrodkach bezpieczeństwa, a także w organach regulacyjnych z niespodzianką transportową.

Współpracując staramy się dostosować do potrzeb i wymagań klienta, który zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, niezależnie od wielkości zamówienia. Nieustannie dbamy o rozwój naszej firmy i jakość naszych usług. Aby cieszyć się nienaganną opinią wśród naszych klientów.

Zatrudniamy tylko najlepszych
Nasi międzynarodowi spedytorzy to najwyższej klasy specjaliści w swojej dziedzinie. Zawsze działają zgodnie z zaleceniami klientów. Stały kontakt 24/7 ułatwia wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w procesie transportu. Są zawsze po to, aby pomóc w rozwiązywaniu nagłych sytuacji.

Zapraszamy do wspólnej pracy!

 

Auto Józefów Wojciech Pauk, with us, your goods will be always delivered save and on time!

Our company serves solutions in field of transport neutral goods for coustomer from Europe since 2001. For us, the most important is how our coustomers talks about as. We are doing all we can to make our coustomers satisfied.

Since 2001 we have made many regular coustomers. We have been doing transports for the bigest companys in the industry. We have not reported any complaints or delays. We always try to provide comprehensive service as well as troubleshoot problems that may occur during transport.

Experienced drivers
We employ experienced drivers who can handle any situation. They know German, French and English. They have been riding for us for many years. We rely on experience and we are a reliable company.

Trucks
We transport goods by car DMC 3.5T and DMC7.5T. Trucks are serviced and well maintained. We also have our own workshop where we employ experienced mechanics, so we make sure our trucks are reliable on the road. Our drivers are trained in licensed safety centers as well as regulatory authorities with a transport surprise.

By co-operating we try to adapt to the needs and requirements of the customer, which we always put first, regardless of the size of the order. We continally care about the development of our company and the quality of our services. To enjoy impeccable reputation among our customers.

We employ only the best
Our international forwarders are top-notch specialist in their field. They always work in line with customer recommendations. Constant contact 24/7 makes it easy to make any necessary changes to the transport process. They are always there to help you in solving emergency situations.

We invite you to work tohether!Copyright 2019. All right Reserver. AUTOJózefów
Strony internetowe: Projektowanie stron